Uchwały Rady Uczelni z 2019 roku

Lista uchwał podjętych przez Radę Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w 2019 roku

I Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 13 września 2019 r.
1. 1/I/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
2. 2/I/2019 w sprawie Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
3. 3/I/2019 w sprawie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

II Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 15 października 2019 r.
1. 1/II/2019 w sprawie Strategii Uczelni na lata 2019-2025
2. 2/II/2019 w sprawie utworzenia Ośrodka Szkolenia Personelu Pokładowego
3. 3/II/2019 w sprawie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora PWSZ w Chełmie
4. 4/II/2019 w sprawie zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości

 

III Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 5 listopada 2019 r.
1. 1/III/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni

 

IV Posiedzenie Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie z dnia 20 grudnia 2019 r.
1. 1/IV/2019 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni
2. 2/IV/2019 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uczelni
  • Wytwarzający / odpowiadający:
  • Stanowisko:
  • Czas wytworzenia:
  • Udostępniający
  • Stanowisko:

Rejestr zmian

  • Zaktualizowane 2021-02-09 @ 12:47:29 [aktualna wersja] przez Leszek Zadrąg