1

Usługi edukacyjne obejmujące szkolenie praktyczne w zakresie realizacji szkolenia wstepnego dla personelu pokładowego realizowanego dla studentów PWSZ w Chełmie

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkolenia praktycznego w zakresie realizacji szkolenia wstępnego dla personelu pokładowego realizowanego dla studentów PWSZ w Chełmie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE.