1

Usługa wykonania i wdrożenia złożonego serwisu internetowego (www). w ramach realizacji projektu pt. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i wdrożenia złożonego serwisu internetowego (www). Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt pt. „PROGRAM ROZOWJOWY PWSZ W CHEŁMIE”. 2) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.