1

Rozeznanie rynku na usługi edukacyjne dla studentów kierunku Rolnictwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Rolnictwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020