1

Przeprowadzenie szkoleń dla kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej w ramach projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych”

1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla kadry PWSZ w Chełmie w zakresie edukacji włączającej w ramach projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych” (17 części).