1

Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Opieka Paliatywna dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 semestr letni

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 semestr letni.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na siedem części.

Opis części zamówienia:

Część nr 1: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Część nr 2: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Część nr 3: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Część nr 4: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Część nr 5: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Część nr 6: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Część nr 7: przeprowadzenie praktyk z przedmiotu Opieka Paliatywna –  40 godzin dla 1 grupy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia oraz na dowolna liczbę grup w ramach części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z części zawarty został w  Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.