1

Przeprowadzenie praktyk zawodowych dla 9 grup studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2020/2021 semestr letni