Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie PPL(A), CPL(A), IR(A) na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie PPL(A), CPL(A), IR(A) na samolocie oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie.

Zamówienie podzielone jest na 2 zadania.

Ilość godzin szkolenia:

Zadanie nr 1: 80

Zadanie nr 2: 150

Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze społecznym według załącznika XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do dyrektywy 2014/825/UE.