1

Drukowanie książki „Zarządzanie środowiskiem i ekologia” dla PWSZ w Chełmie

1.      Drukowanie książki „Zarządzanie środowiskiem i ekologia” dla PWSZ w Chełmie – 100 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.