1

Dostawa symulatora do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa symulatora do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo”, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.