Dostawa podręczników w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie efektywności kształcenia praktycznego studentów poprzez aktualizację zasobów bibliotecznych wykorzystywanych przez studentów w procesie nabywania wiedzy”

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa podręczników w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie efektywności kształcenia praktycznego studentów poprzez aktualizację zasobów bibliotecznych wykorzystywanych przez studentów w procesie nabywania wiedzy”.

Zakres zamówienia:

1)        Książki z zakresu nauk społecznych (stosunki międzynarodowe, nauka o państwie, nauka o polityce) – 33 egz.

2)        Książki z zakresu nauk społecznych (prawo, administracja) – 37 egz.

3)        Książki z zakresu nauk ścisłych (matematyka, informatyka, nauczanie matematyki i informatyki) – 29 egz.

4)        Książki z zakresu nauk społecznych (psychologia, pedagogika, coaching) – 17 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do  Zaproszenia do złożenia oferty