1

Dostawa książek bibliotecznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – II edycja

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek bibliotecznych do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Zakres zamówienia:

Książki z zakresu nauczania j. rosyjskiego – 40 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.