Dostawa części zamiennych do statków powietrznych typu Cessna 152 i 172 oraz AT3 R100 wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie – IV edycja

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do statków powietrznych typu Cessna 152 wykorzystywanych w procesie kształcenia lotniczego studentów PWSZ w Chełmie.

Zakres zamówienia:

Zadanie nr 1 Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne, certyfikowane do statków powietrznych typu Cessna 152 (KCD)

Zadanie nr 2 Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne, certyfikowane do statków powietrznych typu Cessna 152 (KCD): paliwomierz.

Zamówienie obejmujące zadania nr 1-2 współfinansowane jest ze środków przekazanych na realizację projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.