Rada uczelni

Skład  Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
kadencji trwającej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.:

Osoby pochodzące spoza wspólnoty Uczelni:
Mariusz Cios – Przewodniczący Rady Uczelni
Jerzy Jonak
Tadeusz Zieńkowski

Osoby reprezentujące wspólnotę Uczelni:
dr inż. Piotr Penkała
dr Jarosław Kapeluszny
Łukasz Puzio

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PANS w Chełmie:
Bartłomiej Capała